Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Badania w stadach rezerwowych i zachowawczych gęsi w OHDW Dworzyska Mazanowski A.     1997 Konferencja Nauk.-Techn. IZ Kraków, Kołuda Wielka (w druku)
Combining ability among three-way crosses on pre- and post- slaughter traits of 12 and 17 weeks old geese. Smalec E., Mazanowski A.     1985 6th International Symposium on "Actual problems of avian genetics", Smolenice, Czechoslovakia
Crossing effects of goose performance Smalec E., Mazanowski A.     1995 11th International Symposium "Current problems in avian genetics". Aviagen IZ Kraków-Balice; 204-207
Genetic aspects of goose body size Smalec E., Mazanowski A.     1987 7 Międzynarodowe Sympozjum "Actual problems of avian genetics", Smolenice, Czechosłowacja; 300-306
Metody zachowania rezerw genetycznych ptactwa wodnego Mazanowski A.     1984 Biuletyn Informacyjny IZ, R. XXII, nr 3 (142); 14-23
Native polish varieties of geese and their conservation Smalec E., Mazanowski A.     1995 10th European Symposium on Waterflow, Halle (Saale); 338-343
Ocena cech reprodukcyjnych i mięsnych mieszańców gęsi kubańskich z gęśmi włoskimi i odmian regionalnych Mazanowski A., Bernacki Z., Smalec E., Kruszyński J.     1989 Prace Wydz. Nauk Przyrodn., BTN w Bydgoszczy, s. B, nr 36; 53-61
Porównanie niektórych cech użytkowych mieszańców gęsi włoskich, kubańskich i odmian regionalnych Mazanowski A., Smalec E., Bernacki Z., Kruszyński J.     1989 Praze Wydz. Nauk Przyrodn., BTN w Bydgoszczy, s. B, nr 36; 63-73
Porównanie niektórych cech użytkowych w okresie odchowu kilku grup gęsi brojlerów Mazanowski A., Smalec E., Korytkowska H.     1985 Prace Wydz. Nauk Przyrodn. BTN w Bydgoszczy, s.B, nr 32; 125-133
Porównanie wyników odchowu do 12 tygodnia mieszańców gęsi w zależności od zastosowanych w początkowym okresie życia mieszanek paszowych Mazanowski A., Smalec E., Dopke Z.     1986 Zeszyty Naukowe AT-R w Bydgoszczy, nr 128, Zoot. 11; 71-82
Rezerwa genetyczna gęsi w Polsce Mazanowski A.     1985 Konferencja okrągłego stołu nt. "Hodowla, chów i patologia gęsi", IZ Kraków; 15-29
The goose gene pool. A characteristic of native varietes Smalec E., Mazanowski A.     1980 Germ. Europ. Geflugel-konferenz, vol. II, Hamburg, WPSA German Branch
The goose gene pool. Conservative and reserve groups Smalec E., Mazanowski A.     1994 Międzynarodowe Sympozjum "Prace nad zachowaniem rzadkich ras zwierząt gospodarskich" IZ Kraków-Balice
Użytkowość mieszańców gęsi z grup hodowlanych z niektórymi odmianami gęsi regionalnych Mazanowski A., Smalec E., Prądzyńska J.     1986 Prace Wydz. Nauk Przyrodn., BTN w Bydgoszczy, s.B, nr 33; 111-121
Wpływ samic w różnych kojarzeniach na cechy użytkowe gęsi mieszańców Mazanowski A., Smalec E., Bernacki Z., Kiełczykowski K.     1987 Prace Wydz. Nauk Przyrodn., BTN w Bydgoszczy, s. B, nr 35; 83-96
Wykorzystanie zestawów gęsi z rodów doświadczalnych i ze stad rezerwy genetycznej do produkcji mieszańców towarowych Mazanowski A.     1997 Konferencja Nauk.-Tech. IZ Kraków, Kołuda Wielka (w druku)
Zasady i cele utrzymania rezerwy genetycznej gęsi Mazanowski A., Smalec E.     1983 Biuletyn Informacyjny COBRD, nr 3; 49-56
Zróżnicowanie gęsi rezerwy genetycznej pod względem cech użytkowych i polimorfizmu białek surowicy krwi Smalec E.     1991 COBRD w Poznaniu, z. 3; 6-87 (rozprawa habilitacyjna)

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii