Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Analiza produkcyjności wełny na poszczególnych partiach ciała owiec długowełnistych z regionu Warmii i Mazur Mercik L., Radzik A., Rusińska G., Kaczyńska M.     1983 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 265
Badania nad wpływem skróconego wypasu maciorek w ciągu dnia na ich cechy użytkowe Martyniak A., Mercik L.     1978 Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Zootechnika, Nr 14
Badania nad zastosowaniem jednorodnego żywienia owiec w warunkach hodowli wielkostadnej Mercik L., Lewicki Cz., Krzymowska H., Brzostowski H., Florek S., Czarniawska S., Koziorowski M.     1979 Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Zootechnika, Nr 18
Efekty produkcyjne maciorek żywionych dawkami z udziałem siana łąkowego i kiszonki z traw przewiędniętych Florek S., Stanek M., Czarniawska-Zając S., Rusiecka I., Rydzik W.     1992 Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Zootechnica, No 35
Określenie głównego sortymentu wełny dla owiec długowełnistych regionu Warmii i Mazur Mercik L.     1978 Zesz .Nauk. ART Olsztyn, Zootechnika, Nr 14
Próba szacowania wydajności wełny owiec długowełnistych regionu Warmii i Mazur Brzostowski H., Tański Z.     1983 Zesztyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 265
Szacowanie masy runa na podstawie cech wełny i budowy owiec długowełnistych Mercik L., Brzostowski H.     1984 Roczniki Nauk Rolniczych, Seria B, Tom 102, Zeszyt 3
Wpływ jednorodnego żywienia maciorek rosnących na ich wydajność i skład wełny potnej Czarniawska-Zając S.     1987 Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zooetchnica, No 30
Wpływ jednorodnego żywienia maciorek rosnących na jakościowe cechy wełny Czarniawska-Zając S.     1987 Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, No 30
Wpływ jednorodnego żywienia na wzrost i rozwój maciorek rosnących polskiej owcy długowełnistej Czarniawska-Zając S.     1982 Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Zootechnika, Nr 23
Współzależność między cechami budowy ciała i wełny tryków a jakością nasienia Milewski S.     1988 Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, No 31
Wybrane wyniki badań nad doskonaleniem owcy kamienieckiej Czarniawska-Zając S., Szczepański W.     1998 Zeszyty Naukowe PTZ, Nr 37, Wykorzystanie lokalnych odmian i ras dla rozwoju owczarstwa krajowego; 17-23

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii