Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Analiza genetyczna produkcyjności w celu wyboru metod prowadzenia pracy hodowlanej nad polską owcą nizinną w rejonie środkowo-wschodniej Polski. Pięta M.     1993 Rozpr.Nauk. AR Lublin,149
Analiza produkcyjności wełny na poszczególnych partiach ciała owiec długowełnistych z regionu Warmii i Mazur Mercik L., Radzik A., Rusińska G., Kaczyńska M.     1983 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 265
Analiza składu kwasów tłuszczowych w mięsie, tłuszczu i mleku owiec rasy Wrzosówka Radzik-Rant A.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec .....; 133-144
Badania nad metodami przyspieszenia sezonu aktywności płciowej owiec rasy polska górska Repa E., Ciuruś J., Winczura Cz.     1976 R.N.Z. - Mon. i Rozpr. 12
Badania nad składem i stopniem szlachetności wełny w runie wrzosówki Kotler B.     1936 Rozpr. Biol. z zakresu Med. Wet., Roln. i Hod., Lwów, XIV, 1-4; 43-82
Badania nad użytkowością wrzosówek z uwzględnieniem perspektyw ich chowu Nawara W., Zalewska S.     1973 Przegl. Hod., 2; 19-21
Badania nad wartością rzeźną i jakością miesną wrzosówek w porównaniu z owcami innych genotypów Niżnikowski R.     1997 Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec, Wyd. SGGW Warszawa; 70-81
Badania nad wpływem skróconego wypasu maciorek w ciągu dnia na ich cechy użytkowe Martyniak A., Mercik L.     1978 Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Zootechnika, Nr 14
Badania nad zastosowaniem jednorodnego żywienia owiec w warunkach hodowli wielkostadnej Mercik L., Lewicki Cz., Krzymowska H., Brzostowski H., Florek S., Czarniawska S., Koziorowski M.     1979 Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Zootechnika, Nr 18
Badania użytkowości mięsnej i przydatności do tuczu jagniąt owcy górskiej Ciuruś J.     1974 R.N.R. B-96-1
Behawior poporodowy maciorek i jagniąt owiec rasy Wrzosówka Sztych D., Sierańska B.     1994 Zeszyty Naukowe PTZ nr 13, Chów i hodowla owiec; 117-124
Charakterystyka stanu zdrowotnego gruczołów mlekowych maciorek rasy Wrzosówka Siudek T., Świderek W.P.,     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ....; 171-175
Charakterystyka wybranych cech okrywy włosowej owiec rasy Wrzosówka Sztych D.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec .....; 109-115
Charakterystyka wzrostu oraz przyżyciowa i poubojowa ocena umięśnienia jagniąt typu corriedale i ich mieszańców po trykach rasy merynos booroola. Niżnikowski R., Rant W., Jagiełło M., Sztych D.     1998 Zesz. Nauk. "Przeglądu Hodowlanego" 37
Chów owiec Herman W.     1949 PIWR Warszawa
Current problems in preserving native breeds of farm animals in Poland Trela J., Żukowski K., Reklewski Z., Czaja H., Cywa-Benko K., Kieć W., Tomczyk-Wrona I.     1995 Materiały przygotowane przez IZ na zebranie grupy roboczej działającej w ramach 46 Kongresu EAAP, 04-07.09.1995, Praga
Dziedziczenie umaszczenia i jego związek z wybranymi cechami eksterierowymi i użytkowymi u owiec rasy Wrzosówka Fiszdon K.     1988 Maszynopis pracy doktorskiej w IBPHZ, SGGW-AR Warszawa
Dziedziczenie umaszczenia u wrzosówek Fiszdon K.     1986 Materiały z Międzynarodowego Sympozjum nt.: Perspektywy wykorzystania ras bydła, koni, owiec i kóz chronionych jako rezerwa genetyczna, Warszawa
Efekty produkcyjne maciorek żywionych dawkami z udziałem siana łąkowego i kiszonki z traw przewiędniętych Florek S., Stanek M., Czarniawska-Zając S., Rusiecka I., Rydzik W.     1992 Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Zootechnica, No 35
Fenotypowe i genetyczne parametry użytkowości wełnistej maciorek owcy wielkopolskiej Kozal E., Klewiec J., Steppa R.     1991 Pr.Komis.Nauk Rol.Leś. PTPN,71; 51-57
Genetyczne parametry masy ciała i użytkowości wełnistej maciorek owcy wielkopolskiej Steppa R.     1993 Pr.Komis.Nauk Rol.Leś. PTPN, 75; 201-206
Genetyczny polimorfizm transferyn u owiec selekcjonowanych według cech użytkowych. Lipecka C.     1975 Rozpr.Nauk. AR Lublin, 15
Hodowla i użytkowanie owiec Śliwa Z.     1953 PWN Poznań
Hodowla owiec Prawocheński R.     1937 Księgarnia Rolnicza, Warszawa
Integracja hodowli zachowawczej z Programem doskonalenia pogłowia owiec do roku 2010 - Rola i znaczenie hodowli chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec Martyniuk E.     1997 Wyd. SGGW Warszawa; 20-26
Konieczność zachowania ginącej rasy owiec wrzosówek w Polsce Radomska M.J.     1971 Przeg. Hod., 9; 8
Myśli o owczarstwie polskim Alkiewicz W.     1932 Przegląd Hodowlany nr 3
Najwłaściwszy kierunek hodowli owiec w chwili obecnej Alkiewicz W.     1931 Przegląd Hodowlany nr 1
Narastanie inbredu w owczarni Uhrusk oraz jego wpływ na produkcyjność. Pięta M.     1991 Zesz. Nauk. PTZ, 4
Nowsze dane o polskich świniarkach Vertulani T.     1946 Przegląd Hodowlany nr 8
Ocena jakości tusz jagniąt polskich owiec nizinnych i wrzosówek w porównaniu do ich mieszańców pochodzących po trykach berrichonne du cher Jagiełło M., Niżnikowski R., Rant W., Sztych D.     1997 Fundacja Rozwój SGGW, Zeszyt "Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec"
Ocena użytkowości rozpłodowej i wełnistej owiec rasy Wrzosówka Zalewska S., Folta A.     1982 Owca rasy Wrzosówka, Wyd. wł. IZ - ZZD Czechnica; 3-7
Odziedziczalność i powtarzalność plenności owcy wielkopolskiej Kozal E., Klewiec J., Steppa R.     1990 Pr.K.Nauk Rol.Leś. PTPN, 69; 63-69
Określenie głównego sortymentu wełny dla owiec długowełnistych regionu Warmii i Mazur Mercik L.     1978 Zesz .Nauk. ART Olsztyn, Zootechnika, Nr 14
Określenie przydatności maciorek polskiej owcy nizinnej w typie uhruskim do krzyżowania towarowego z trykami ras mięsnych. Gruszecki T.     1991 Rozpr.Nauk. AR Lublin, 133
Owca białostocka Szymski J.     1957 Przeg. Hod., 9; 121-124
Owca grubowełnista i jej wykorzystanie Kączkowski B.     1931 Przegląd Hodowlany nr 4
Parametry genetyczne masy ciała i przyrostów dobowych jagniąt polskiej owcy nizinnej do wieku 100 dni. Pięta M.     1993 Annales UMCS, EE, XI, 25
Porównanie efektów krzyżowania mieszańców F1 polskiej owcy górskiej i tryków wschodniofryzyjskich z trykami ras mięsnych Ciuruś J., Drożdż A., Krupiński J.     1988 R.N.Z. - Mon. i Rozpr. 26
Porównanie wartości rzeźnej jagniąt polskiej owcy górskiej i jej mieszańców trójrasowych Ciuruś J., Drożdż A.     1988 R.N.Z. - Mon. i Rozpr. 15
Porównanie właściwości wybranych cech okrywy włosowej matek wrzosówkowych w DFO Żelazna w latach 1986-1996 Sztych D.     1997 Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec, Wyd. SGGW Warszawa; 65-69
Porównanie wyników pomiarów zoometrycznych i wybranych cech pokroju w stadzie podstawowym matek wrzosówkowych w DFO Żelazna w latach 1981-1996 Fiszdon K., Niżnikowski R.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ...; 93-99
Poziom produkcji wełny polskich owiec nizinnych odmiany żelaźnieńskiej doskonalonych w kierunku poprawy cech rozrodu, w zależności od roku i typu urodzenia. Niżnikowski R., Kuźnicka E., Rant W.     1998 Zeszyty Naukowe ZHOiK SGGW, Nr 2/1998
Prace twórcze zmierzające do wytworzenia polskich owiec nizinnych odmiany żelaźnieńskiej o użytkowości wełnisto-mięsnej. Niżnikowski R., Rant W.     1997 Fundacja Rozwój SGGW, Zeszyt "Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec"
Próba poprawy użytkowości wełnistej polskiej owcy górskiej przy użyciu tryków mieszańców z udziałem krwi rasy Leicester Ciuruś J., Gajda D.     1975 R.N.Z. z.2
Próba szacowania wydajności wełny owiec długowełnistych regionu Warmii i Mazur Brzostowski H., Tański Z.     1983 Zesztyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 265
Próba użycia polskiej owcy górskiej do krzyżowania z trykami długowełnistymi w typie olkuskim Ciuruś J., Gajda D.     1979 R.N.Z. 6.4
Produkcyjność maciorek mieszańców F1 polskiej owcy górskiej z trykami wschodniofryzyjskimi Jackowska-Strebler H., Ciuruś J.     1985 R.N.Z. - Mon. i Rozpr. 23
Przydatność do tuczu i wartość rzeźna mieszańców F1 z krzyżowania towarowego polskiej owcy górskiej z trykami ras mięsnych Ciuruś J., Drożdż A., Krupiński J.     1980 R.N.Z. 7.2.
Przydatność kożuchowa skór z jagniąt rasy Wrzosówka na tle innych ras i odmian w kraju Szabla W.     1982 Owca rasy Wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica; 22-29
Ramowy wzorzec owcy rasy Wrzosówka Zalewska S.     1982 Owca rasy Wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica; 30-34
Ramowy wzorzec owcy rasy Wrzosówka i zasady wpisu do ksiąg hodowlanych Zalewska S.     1982 Owczarstwo, 4-5; 9-10
Rozwój okrywy włosowej jagniąt owcy rasy Wrzosówka Janik K.     1980 Rocz.Nauk. Zoot., Mon. i Rozpr., 18; 183-202
Siwienie okrywy włosowej jagniąt owcy wrzosówki Janik K. Szabla W.     1994 Doniesienie na 59 Zjazd PTZ, Siedlce
Siwienie okrywy włosowej jagniąt owcy wrzosówki Janik K., Szabla W.     1994 Zaszyty Naukowe PTZ nr 13, Chów i hodowla owiec; 309-310
Spokrewnienie i inbred w stadzie owiec rasy Wrzosówka w Doświadczalnej Fermie Owiec w Żelaznej Olech W., Świderek W.P., Siudek T.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ......; 166-170
Stadia siwienia okrywy włosowej owcy Wrzosówka Janik K., Gornig K., Patkowska-Sokoła B., Ćwikła A.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ....; 101-108
Stan aktualny oraz wybrane zagadnienia dotyczące użytkowania wrzosówek utrzymywanych w ramach programu hodowli zachowawczej. Niżnikowski R., Kieć W., Błahuta B., Rant W.     1997 Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec, Wyd. SGGW Warszawa; 48-61
Stan chowu i hodowli owcy rasy Wrzosówka Zalewska S., Folta A.     1982 Owczarstwo, 4-5; 8-9
Stan obecny krajowego pogłowia owiec ze szczególnym uwzględnieniem ras objętych programami hodowli zachowawczej oraz uznanych jako rezerwa genetyczna Niżnikowski R.     1996 Zeszyty naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ....; 21-29
Studia nad wełną owiec ras i odmian miejscowych polskich Kączkowski B.     1928 Biblioteka Instytutu Techniki nr 17070
Studia nad wrzosówką Czaja M.     1937 Wyd. PTZ, Warszawa; 119
Szacowanie masy runa na podstawie cech wełny i budowy owiec długowełnistych Mercik L., Brzostowski H.     1984 Roczniki Nauk Rolniczych, Seria B, Tom 102, Zeszyt 3
The productivity of pelt sheep Wrzosówka under conditions preservation Krupiński J., Kieć W., Zalewska S., Janik K.     1980 Doniesienie wygłoszone na 31 Zjeździe EAAP w Monachium, Niemcy, 01-04.09.1980
Uproszczona metoda oceny mleczności polskiej owcy górskiej Ciuruś J., Rzepecki R.     1985 Owczarstwo, nr 4
Użytkowość mięsna owiec syntetycznej plenno-mięsnej linii Śliwa Z., Wójtowski J.     1992 Pr.K.Nauk Rol.Leś.
Właściwości okrywy włosowej i skór owcy rasy Wrzosówka. Janik K., Zalwska S.     1982 Owca rasy Wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica; 8-21
Wpływ genotypu i typu urodzenia na wybrane cechy użytkowości maciork, uzyskanych w trakcie prac zmierzających do wytworzenia owiec typu corriedale. Niżnikowski R., Janikowski W.T., Rant W., Haber M., Bolimowski R.     1997 Fundacja Rozwój SGGW, Zeszyt "Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec"
Wpływ jednorodnego żywienia maciorek rosnących na ich wydajność i skład wełny potnej Czarniawska-Zając S.     1987 Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zooetchnica, No 30
Wpływ jednorodnego żywienia maciorek rosnących na jakościowe cechy wełny Czarniawska-Zając S.     1987 Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, No 30
Wpływ jednorodnego żywienia na wzrost i rozwój maciorek rosnących polskiej owcy długowełnistej Czarniawska-Zając S.     1982 Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Zootechnika, Nr 23
Wpływ kolejnej laktacji i liczby karmionych jagniąt na wybrane cechy mleczności owiec rasy Wrzosówka w ciągu pierwszych 4 tygodni laktacji Nowak W.     1994 Zeszyty Naukowe PTZ nr 13, Chów i hodowla owiec; 195-201
Wpływ pory roku i umaszczenia na zawartość pigmentu oraz mikro- i makroelementów w okrywie owiec i kóz o różnym umaszczeniu Krośnicka-Bombała B.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ....; 117-132
Wpływ strzyży na wyniki tuczu i wartość rzeźną jagniąt górskich Ciuruś J.     1975 R.N.Z. z.4
Wpływ wczesnego użytkowania rozpłodowego maciorek owcy nizinnej na ich rozwój i produkcyjność. Cz.I. Analiza wzrostu, rozwoju, składu mleka i krwi maciorek pokrywanych w pierwszym roku życia. Gruszecki T.     1984 Rocz. Nauk Rol., B, 102, 3
Wpływ wczesnego użytkowania rozpłodowego maciorek owcy nizinnej na ich rozwój i produkcyjność. Cz. II. Wyniki rozrodu i produkcyjność maciorek pokrywanych w pierwszym roku życia. Gruszecki T.     1984 Rocz. Nauk Rol., B, 102, 3
Wpływ wieku owcy wrzosówki na jakość skór Janik K., Szabla W.     1994 Rocz. Nauk. Zoot., 21
Wpływ wybranych czynników na cechy mleczności maciorek rasy Wrzosówka karmiących jagnięta Nowak W., Niżnikowski R.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ....; 145-160
Wrzosówce grozi zagłada Szymski J.     1952 Przeg.Hod., 5; 39-40
Wrzosówka - A highly prolific Polish native sheep Kieć W., Rzepecki R., Krupiński J.     1995 World Sheep and Wool Congres, 31.07-01.08.1995, Malvern, Anglia
Wrzosówka - rare and valuable Polish heath sheep Janik K., Szabla W., Kieć W.     1994 Doniesienie na Międzynarodowym Sympozjum "Prace nad zachowaniem rzadkich ras zwierząt gospodarskich", Balice, 17-19.05.1994; 78-79
Współzależność między cechami budowy ciała i wełny tryków a jakością nasienia Milewski S.     1988 Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Zootechnica, No 31
Współzależność między masą ciała i dziennymi przyrostami owcy wielkopolskiej w różnym wieku Gut A., Sendrakowski A.     1989 Pr.Mat.Zoot. 40; 75-84
Współzależność niektórych cech okrywy jagniąt polskiej owcy górskiej w wieku 3 dni i 10 miesięcy Ciuruś J.     1967 Wyd. wł. IZ nr 210
W sprawie hodowli owcy krajowej Starnowski L.     1927 Przegląd Hodowlany, 109
Wstępna charakterystyka skór niektórych ras owiec hodowanych w Polsce. Szabla W., Janik K., Krupiński J.     1987 RNZ, Monogr. i Rozpr. 25; 101-114
Wstępna ocena oddziaływania genotypu oraz metody użytkowania mlecznego na poziom produkcji mleka konsumpcyjnego i tempo wzrostu jagniąt. Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., Radzik-Rant A.     1997 Zesz. Nauk. "Przeglądu Hodowlanego" 34
Wstępne porównanie wybranych cech okrywy i pomiarów ciała wrzosówek polskich z owcami tego samego typu na Białorusi Niżnikowski R., Sztych D., Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., Plago D.     1998 Zeszyty Naukowe ZHOiK SGGW, 2/1998
Wstępne studia nad wzrostem i rozwojem owiec stada zarodowego rasy polskiej górskiej w ZZD Raba Wyżna Ciuruś J.     1978 R.N.Z. - Mon. i Rozpr. 8
Wstępne wyniki badań dotyczące zjawiska samoistnych immunizacji ciążowych u owiec rasy Wrzosówka Gruszczyńska J.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ....; 163-165
Wstępne wyniki rozrodu owiec wrzosówek użytkowanych rozpłodowo w różnych okresach roku Niżnikowski R., Jankowski S., Rant W.     1995 Zeszyty Naukowe PTZ nr 19, Nowe kierunki doskonalenia ..: 123-127
Wybrane aspekty pracy hodowlanej nad doskonaleniem cech rozrodu u polskich owiec nizinnych Dzik A., Niżnikowski R., Rant W.     1997 Fundacja Rozwój SGGW, Zeszyt "Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec"
Wybrane wyniki badań nad doskonaleniem owcy kamienieckiej Czarniawska-Zając S., Szczepański W.     1998 Zeszyty Naukowe PTZ, Nr 37, Wykorzystanie lokalnych odmian i ras dla rozwoju owczarstwa krajowego; 17-23
Wykorzystanie owiec nizinnych do produkcji jagniąt rzeźnych w regionie lubelskim. Lipecka C., Gruszecki T., Pięta M., Szymanowska A.     1997 Mat.Konferencji "Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi", IZ ZZD Kołuda Wielka
Wyniki dotychczasowej pracy hodowlanej i doświadczalnej nad owcą w Uhrusku. Domański A., Efner T., Kalinowska C., Lipecka C., Maciejewska K., Żebrowska K.     1976 Rocz.Nauk Rol., D, 162
Zagadnienie poprawy świniarki Prawocheński R.     1933 Przegląd Hodowlany nr 9
Zależność między próbnymi udojami w okresie pierwszej laktacji a wydajnością mleczną w kolejnych 3 laktacjach u polskiej owcy górskiej Ciuruś J., Tęcza S.     1980 R.N.Z. 7.1
Zasady pracy hodowlanej nad owcą wrzosówką Radomska M.J.     1982 Owca rasy Wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica; 37-40
Zasady wpisu do ksiąg hodowlanych Zalewska S.     1982 Owca rasy Wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica; 35-36
Zmiany w strukturze skóry i pęcherzyków włosowych u polskiej owcy górskiej w głównym okresie wzrostu Modelska M., Nawara W., Ciuruś J.     1965 R.N.R. B-85-3
Zwiększenie efektywności produkcji jagniąt mlecznych od owiec górskich poprzez krzyżowanie towarowe Ciuruś J., Drożdż A.     1995 R.N.Z. 22.2

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii