Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Charakterystyka wzrostu oraz przyżyciowa i poubojowa ocena umięśnienia jagniąt typu corriedale i ich mieszańców po trykach rasy merynos booroola. Niżnikowski R., Rant W., Jagiełło M., Sztych D.     1998 Zesz. Nauk. "Przeglądu Hodowlanego" 37
Wpływ genotypu i typu urodzenia na wybrane cechy użytkowości maciork, uzyskanych w trakcie prac zmierzających do wytworzenia owiec typu corriedale. Niżnikowski R., Janikowski W.T., Rant W., Haber M., Bolimowski R.     1997 Fundacja Rozwój SGGW, Zeszyt "Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec"
Wstępna ocena oddziaływania genotypu oraz metody użytkowania mlecznego na poziom produkcji mleka konsumpcyjnego i tempo wzrostu jagniąt. Niżnikowski R., Rant W., Sztych D., Radzik-Rant A.     1997 Zesz. Nauk. "Przeglądu Hodowlanego" 34

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii