Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Cechy mięsne kaczek ogólnoużytkowych o różnym pochodzeniu Książkiewicz J.     1986 Prz.Nauk.Lit.Zoot. z.3-4/121-122/; 90-97
Cechy reprodukcyjne kaczek z sześciu grup zachowawczych Książkiewicz J.     1996 Rocz.Nauk.Zoot. 23(4); 63-73
Charakterystyka cech mięsnych kaczek z grup zachowawczych Książkiewicz J.     1984 Rocz.Nauk.Zoot. 11(2); 49-61
Charakterystyka cech reprodukcyjnych kaczek z grup zachowawczych Książkiewicz J., Mazanowski A.     1984 Zesz.Nauk.Drobiarstwa COBRD w Poznaniu z.I;17-27
Średnie wartości, zmienność i powtarzalność cech mięsnych z sześciu pokoleń różnych grup zachowaczych kaczek Książkiewicz J.     1997 Rocz.Nauk.Zoot. 24(1); 45-57
Time trends in meatness traits in duck of conservative groups. Książkiewicz J., Kiełczewski K.     1999 Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis
Time trends of reproductive traits in the conservative grups of Pekin type ducks over eight generations Książkiewicz J., Kiełczewski K.     1999 Rocz.Nauk.Zoot.
Wpływ pochodzenia kaczek z dwunastu grup zachowawczych na wartość niektórych cech fizycznych jaj Książkiewicz J., Bednarczyk M.     1996 Pr.Mat.Zoot. 49; 101-108
Zależności między masą i wymiarami ciała a niektórymi składnikami tuszek u kaczek w typie Pekina z grup zachowaczych Książkiewicz J., Kontecka H.     1993 Roczniki AR w Poznaniu CCXLVI; 31-43

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii