Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Charakterystyka strefowej pigmentacji włosów lisa pastelowego Jeżewska G., Maciejowski J.     1990 Rocz.Nauk Roln., B, 106; 149-154
Lisy platynopastelowe - nowa odmiana barwna lisa pospolitego Maciejowski J., Jeżewska G., Tarnawski A.     1990 Przeg.Nauk.Lit.Zoot., Zesz.Spec. XXXV; 21-25
Rozwój hodowli i doskonalenie lisa pastelowego Maciejowski J., Jeżewska G.     1988 Hod. Drobn. Inwent. 6; 6-8
Wyniki krzyżowania lisów pastelowych i płomienistych Jeżewska G., Maciejowski J., Tarnawski A.     1990 Przegl.Nauk.Lit.Zoot., Zesz.Spec. XXXV; 17-20
Wyniki oceny licencyjnej lisów pospolitych pastelowych (Vulpes vulpes L.) użytkowanych w latach 1978-1995 Jeżewska G., Jakubczak A., Niezgoda G.A.     1996 Materiały sympozjum naukowego "Aktualne problemy genetyki stosowanej", 21-22.XI. Lublin; 113
Wyniki pracy hodowlanej nad lisem pastelowym w latach 1981-1984 Maciejowski J., Jeżewska G.     1987 Zesz.Probl. PNR, 341; 97-109

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii