Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Aktualny stan i efekty prac hodowlanych nad karpiem w RZD Zator Mejza T.     1998 Materiały z II Kraj. Konfer. Hod. Karpia, Wadowice
Aktualny stan i efekty prac hodowlanych nad karpiem w RZD Zator Mejza T.     1998 Materiały z II Kraj. Konferen. Hodowców Karpia, Wadowice
Allozyme variation in Zator cultured common carp (Cyprinus carpio L.) Kaliszewska E., Mejza T.     1998 Poster na Międzyn. Konfer. "XVIIIth Genetic Days", Ceske Budejovice
Allozyme variation in Zator cultured common carp (Cyprinus carpio L.) Kaliszewska E., Mejza T.     1998 Poster na Międzynarod. Konfer. "XVIIIth Genetic Days", Ceske Budejovice.
Artifical spawning of carp (Cyprinus carpio L.); the use of Aquaspawn and carp pituitary to induce ovulation in females of Lithuanian Line B Brzuska E.     2000 Aquaculture research (w druku)
Artificial spawning of Carp Cyprinus carpio L.: differences between the effects of reproduction in females of Hungarian and Polish provenance treated with carp pituitary and (D-Ala6) GnRH ProNHEt (Kobarelin) Brzuska E.     2000 Aquaculture Research; 31, 457-465
Badania nad cechami budowy ciała karpi polskich Włodek J.M.     1959 Acta Hydrobiol. 1, 17-35
Badania nad efektami kierowanego rozrodu karpi litewskiej linii B po stymulowaniu owulacji przysadką mózgową oraz preparatem Aquaspawn Brzuska E.     2000 Komunikaty Rybackie, 5; 2-4
Die morphologischen Merkmale der Karpfen aus Gołysz Włodek J.M.     1959 Acta Hydrobiol. 1, 1; 5-16
Genetic characterisctics of carp breeding lines at the Institute of Ichthyobiology and Aquaculture of the Polish Academy of Sciences Gołysz. 1. Polish lines Irnazarow I., Białowąs H.     1994 Acta Hydrobiol., 36, 1; 125-142
Immunologicheskaja i rybowodno-biologicheskaja harakteristika ukrainskich porod karpa Cyprinus carpio. Balahnin I.A., Tomilenko W.G., Temnihanow U.D., Kozinenko I.I., Litwinenko W.W., Mazar M.I., Kompaniec E.B.     1989 Woprosy ihtiologii, 29, 4; 650-655
Linie czyste i użytkowe karpia hodowane w RZD IRS w Zatorze Mejza T.     1998 Wydawnictwo IRS w Olsztynie, "Wylęgarnia 1997-1998"
Linie czyste i użytkowe karpia hodowane w RZD IRS w Zatorze Mejza T.     1998 Wydawnictwo IRS w Olsztynie, "Wylęgarnia 1997-1998".
Linie hodowlane karpia w Polsce. Linia karpia zatorskiego Mejza T., Kołdras M.     1998 Przegląd Rybacki Nr 5, 29-31
Linie hodowlane karpia w Polsce: Linia polska nr 6 gołyska Białowąs H.     1998 Przegląd Rybacki, 2; 40-41
Linie hodowlane karpia w Polsce: Linia ukraińska pełnołuska Up. Białowąs H.     1998 Przegląd Rybacki, 3; 27-28
Linie hodowlane karpia w Polsce: litewska linia hodowlana B Białowąs H.     1999 Przegląd Rybacki, 4; 39-40
Prace hodowlane w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze nad wyprowadzeniem linii i hybrydów karpi o wysokich cechach produkcyjnych Mejza T.     1993 Broszura IRS Nr 160
Prace hodowlane w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze nad wyprowadzeniem linii i hybrydów karpi o wysokich cechach produkcyjnych Mejza T.     1993 Broszura IRS Nr 160
Selekcja i efekt heterozji w hodowli karpia Białowąs H.     1996 Materiały Kraj. Konfer. Hodowców Karpia "Aktualne zagdnienia gospodarki stawowej w Polsce", Ustroń - Gołysz, 11-13 marca 1996; 107-115

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii