Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
A fatty acids profile and meat quality in hybrids with Pulawska, Duroc and Pietrain breed Walkiewicz A., Wielbo E., Kamyk P., Stasiak A., Baranowska M.     1994 IInd International Conference: Influence of genetic and non genetic traits on carcass and meat quality. November 7-8, Siedlce, p.194-199
Analiza zmienności wyrównania miotów loch zarodowych rasy puławskiej Walkiewicz A., Stasiak A.     1983 Annales UMCS, sec. EE, vol. I, 113-120
Changes in population size and performance of the indigenous Pulawska pig in the years 1988-1996 Walkiewicz A., Kondracki St., Kamyk P.     1997 Animal Science Papers and Reports, vol. 15, no. 3, 155-161
Efektywność tuczu i wartość rzeźna świń mieszańców F1 uzyskanych z krzyżowania loch puławskich z knurami linii 990 oraz mieszańców F2 po knurach duroc i pietrain Walkiewicz A., Wielbo E., Stasiak A., Baranowska M., Kamyk P.     1994 Annales UMCS, sec. EE, vol. XII, 65-72
Jakość mięsa i charakterystyka chemiczna tłuszczu zapasowego świń ras czystych i mieszańców Surdacki Z., Wielbo E., Stasiak A., Burdzanowski J., Wójcik S., Grela E.     1990 Rocz. Nauk Rol., seria B, t. 106 (1,2), 89-102
Krzyżowanie świń przy użyciu ras: puławskiej, wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej. Cz. III. Ocena jakości mięsa mieszańców ras: puławskiej, wbp i pbz Surdacki Z., Burdzanowski J., Wielbo E., Stasiak A.     1987 Annales UMCS, sec. EE, vol. V, 65-71
Krzyżowanie świń przy użyciu ras: puławskiej, wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej. Cz. II. Ocena tuczna i rzeźna mieszańców ras: puławskiej, wbp i pbz Surdacki Z., Stasiak A., Wielbo E., Burdzanowski J., Kamyk P.     1987 Annales UMCS, sec. EE, vol. V, 57-63
Krzyżowanie świń przy użyciu ras: puławskiej, wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej. Cz.I. Wpływ krzyżowania świń przy użyciu ras: puławskiej, pbz , wpb na użytkowość rozpłodową loch Surdacki Z., Stasiak A., Walkiewicz A., Lecyk K., Wielbo E.     1987 Annales UMCS, sec. EE, vol. V, 51-56
Ocena tuczna i rzeźna oraz jakość mięsa mieszańców ras puławskiej i wielkiej białej polskiej Surdacki Z., Stasiak A., Wielbo E., Lecyk K., Burdzanowski J., Kamyk P.     1990 Annales UMCS, sec. EE, vol. VIII, 71-77
Ocena użytkowości rzeźnej świń krzyżowanych ras wielkiej białej polskiej, puławskiej i duroc Surdacki Z., Wielbo E., Stasiak A., Lecyk K., Burdzanowski J., Kamyk P.     1991 Annales UMCS, sec. EE, vol. IX, 51-57
Skład mleka loch rasy wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej i puławskiej Surdacki Z., Walkiewicz A., Lecyk K., Stasiak A., Burdzanowski J.     1982 Zesz.Probl.Post.Nauk Rol., z. 264, 111-116
Stan hodowli świń rasy puławskiej w gospodarstwach nadzorowanych przez Okręgową Stację Hodowli Zwierząt w Lublinie Walkiewicz A., Kamyk P., Stasiak A., Wielbo E.     1996 Annales UMCS, sec. EE, vol. XIV, 13, 75-81
Świnie rasy puławskiej Kondracki S.     1999 Trzoda chlewna, Poznań 1999, nr 4, 12-16
Użytkowość rozpłodowa i tuczna świń krzyżowanych ras wielkiej białej polskiej, puławskiej i duroc Surdacki Z., Wielbo E., Stasiak A., Lecyk K., Burdzanowski J., Kamyk P.     1991 Annales UMCS, sec. EE, vol. IX, 41-46
Użytkowość rozpłodowa loch rasy puławskiej krytych knurami rasy polskiej białej zwisłouchej i loch mieszańców F1 krytych knurami rasy hampshire Surdacki Z., Stasiak A., Lecyk K., Jóźwiakowska A., Wielbo E., Burdzanowski J.     1982 Rocz.Nauk Zoot., t.9 (2), 57-67
Użytkowość rozpłodowa świń puławskich krzyżowanych z rasą wielką białą polską Surdacki Z., Stasiak A., Wielbo E.     1990 Annales UMCS, sec. EE, vol. VIII, 79-82
Wartość rzeźna tuczników rasy puławskiej i mieszańców z rasami polską białą zwisłouchą i pietrain Surdacki Z., Lecyk K., Burdzanowski J.     1995 Annales UMCS, sec. EE, vol. XIII, 14, 89-96
Wartość tuczna i rzeźna mieszańców świń z udziałem rasy puławskiej Walkiewicz A., Kamyk P., Baranowska M., Kasprzyk A., Bajda Z.     1997 Annales UMCS, sec. EE, vol. XV, 99-105
Wartość tuczna i rzeźna mieszańców trójrasowych pochodzących z krzyżowania świń rasy puławskiej, polskiej białej zwisłouchej i hampshire. Surdacki Z., Wielbo E., Stasiak A., Burdzanowski J., Lecyk K., Jóźwiakowska A.     1982 Rocz.Nauk Zoot., t.9 (2), 35-47
Wpływ cech rasowych na zawartość kwasów tłuszczowych w mleku loch Walkiewicz A., Wielbo E., Stasiak A., Matyka S.     1985 Annales UMCS, sec. EE, vol. III, 139-146
Wyniki oceny przyżyciowej i możliwości selekcji młodych knurów ras: polskiej białej zwisłouchej, wielkiej białej polskiej i puławskiej w Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt Walkiewicz A., Stasiak A., Kamyk P.     1996 Annales UMCS, sec. EE, vol. XIV, 83-86
Zmiany grubości słoniny podczas tuczu świń a ich użutkowość tuczna i rzeźna Surdacki Z., Stasiak A., Wielbo E., Burdzanowski J.     1990 Rocz. Nauk Rol., seria B, t. 106 (1,2), 103-113
Zmienność wyrównania miotów loch zarodowych rasy puławskiej i wielkiej białej polskiej Walkiewicz A., Stasiak A.     1988 Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., z. 335, 135-141
Związek zachodzący pomiędzy masą narządów wewnętrznych tuczników rasy puławskiej, polskiej białej zwisłouchej i ich mieszańców z rasą hampshire a użytkowością rzeźną Surdacki Z., Stasiak A., Wielbo E.     1985 Annales UMCS, sec. EE, vol. III, 147-153

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii