Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Analiza genetyczna produkcyjności w celu wyboru metod prowadzenia pracy hodowlanej nad polską owcą nizinną w rejonie środkowo-wschodniej Polski. Pięta M.     1993 Rozpr.Nauk. AR Lublin,149
Genetyczny polimorfizm transferyn u owiec selekcjonowanych według cech użytkowych. Lipecka C.     1975 Rozpr.Nauk. AR Lublin, 15
Narastanie inbredu w owczarni Uhrusk oraz jego wpływ na produkcyjność. Pięta M.     1991 Zesz. Nauk. PTZ, 4
Określenie przydatności maciorek polskiej owcy nizinnej w typie uhruskim do krzyżowania towarowego z trykami ras mięsnych. Gruszecki T.     1991 Rozpr.Nauk. AR Lublin, 133
Parametry genetyczne masy ciała i przyrostów dobowych jagniąt polskiej owcy nizinnej do wieku 100 dni. Pięta M.     1993 Annales UMCS, EE, XI, 25
Wpływ wczesnego użytkowania rozpłodowego maciorek owcy nizinnej na ich rozwój i produkcyjność. Cz.I. Analiza wzrostu, rozwoju, składu mleka i krwi maciorek pokrywanych w pierwszym roku życia. Gruszecki T.     1984 Rocz. Nauk Rol., B, 102, 3
Wpływ wczesnego użytkowania rozpłodowego maciorek owcy nizinnej na ich rozwój i produkcyjność. Cz. II. Wyniki rozrodu i produkcyjność maciorek pokrywanych w pierwszym roku życia. Gruszecki T.     1984 Rocz. Nauk Rol., B, 102, 3
Wykorzystanie owiec nizinnych do produkcji jagniąt rzeźnych w regionie lubelskim. Lipecka C., Gruszecki T., Pięta M., Szymanowska A.     1997 Mat.Konferencji "Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi", IZ ZZD Kołuda Wielka
Wyniki dotychczasowej pracy hodowlanej i doświadczalnej nad owcą w Uhrusku. Domański A., Efner T., Kalinowska C., Lipecka C., Maciejewska K., Żebrowska K.     1976 Rocz.Nauk Rol., D, 162

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii