Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Fenotypowe i genetyczne parametry użytkowości wełnistej maciorek owcy wielkopolskiej Kozal E., Klewiec J., Steppa R.     1991 Pr.Komis.Nauk Rol.Leś. PTPN,71; 51-57
Genetyczne parametry masy ciała i użytkowości wełnistej maciorek owcy wielkopolskiej Steppa R.     1993 Pr.Komis.Nauk Rol.Leś. PTPN, 75; 201-206
Odziedziczalność i powtarzalność plenności owcy wielkopolskiej Kozal E., Klewiec J., Steppa R.     1990 Pr.K.Nauk Rol.Leś. PTPN, 69; 63-69
Użytkowość mięsna owiec syntetycznej plenno-mięsnej linii Śliwa Z., Wójtowski J.     1992 Pr.K.Nauk Rol.Leś.
Współzależność między masą ciała i dziennymi przyrostami owcy wielkopolskiej w różnym wieku Gut A., Sendrakowski A.     1989 Pr.Mat.Zoot. 40; 75-84

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii