Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Chów owiec Herman W.     1949 PIWR Warszawa
Hodowla i użytkowanie owiec Śliwa Z.     1953 PWN Poznań
Hodowla owiec Prawocheński R.     1937 Księgarnia Rolnicza, Warszawa
Integracja hodowli zachowawczej z Programem doskonalenia pogłowia owiec do roku 2010 - Rola i znaczenie hodowli chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec Martyniuk E.     1997 Wyd. SGGW Warszawa; 20-26
Myśli o owczarstwie polskim Alkiewicz W.     1932 Przegląd Hodowlany nr 3
Najwłaściwszy kierunek hodowli owiec w chwili obecnej Alkiewicz W.     1931 Przegląd Hodowlany nr 1
Nowsze dane o polskich świniarkach Vertulani T.     1946 Przegląd Hodowlany nr 8
Owca grubowełnista i jej wykorzystanie Kączkowski B.     1931 Przegląd Hodowlany nr 4
Studia nad wełną owiec ras i odmian miejscowych polskich Kączkowski B.     1928 Biblioteka Instytutu Techniki nr 17070
W sprawie hodowli owcy krajowej Starnowski L.     1927 Przegląd Hodowlany, 109
Zagadnienie poprawy świniarki Prawocheński R.     1933 Przegląd Hodowlany nr 9

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii