Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Analiza składu kwasów tłuszczowych w mięsie, tłuszczu i mleku owiec rasy Wrzosówka Radzik-Rant A.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec .....; 133-144
Badania nad składem i stopniem szlachetności wełny w runie wrzosówki Kotler B.     1936 Rozpr. Biol. z zakresu Med. Wet., Roln. i Hod., Lwów, XIV, 1-4; 43-82
Badania nad użytkowością wrzosówek z uwzględnieniem perspektyw ich chowu Nawara W., Zalewska S.     1973 Przegl. Hod., 2; 19-21
Badania nad wartością rzeźną i jakością miesną wrzosówek w porównaniu z owcami innych genotypów Niżnikowski R.     1997 Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec, Wyd. SGGW Warszawa; 70-81
Behawior poporodowy maciorek i jagniąt owiec rasy Wrzosówka Sztych D., Sierańska B.     1994 Zeszyty Naukowe PTZ nr 13, Chów i hodowla owiec; 117-124
Charakterystyka stanu zdrowotnego gruczołów mlekowych maciorek rasy Wrzosówka Siudek T., Świderek W.P.,     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ....; 171-175
Charakterystyka wybranych cech okrywy włosowej owiec rasy Wrzosówka Sztych D.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec .....; 109-115
Current problems in preserving native breeds of farm animals in Poland Trela J., Żukowski K., Reklewski Z., Czaja H., Cywa-Benko K., Kieć W., Tomczyk-Wrona I.     1995 Materiały przygotowane przez IZ na zebranie grupy roboczej działającej w ramach 46 Kongresu EAAP, 04-07.09.1995, Praga
Dziedziczenie umaszczenia i jego związek z wybranymi cechami eksterierowymi i użytkowymi u owiec rasy Wrzosówka Fiszdon K.     1988 Maszynopis pracy doktorskiej w IBPHZ, SGGW-AR Warszawa
Dziedziczenie umaszczenia u wrzosówek Fiszdon K.     1986 Materiały z Międzynarodowego Sympozjum nt.: Perspektywy wykorzystania ras bydła, koni, owiec i kóz chronionych jako rezerwa genetyczna, Warszawa
Konieczność zachowania ginącej rasy owiec wrzosówek w Polsce Radomska M.J.     1971 Przeg. Hod., 9; 8
Ocena użytkowości rozpłodowej i wełnistej owiec rasy Wrzosówka Zalewska S., Folta A.     1982 Owca rasy Wrzosówka, Wyd. wł. IZ - ZZD Czechnica; 3-7
Owca białostocka Szymski J.     1957 Przeg. Hod., 9; 121-124
Porównanie właściwości wybranych cech okrywy włosowej matek wrzosówkowych w DFO Żelazna w latach 1986-1996 Sztych D.     1997 Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec, Wyd. SGGW Warszawa; 65-69
Porównanie wyników pomiarów zoometrycznych i wybranych cech pokroju w stadzie podstawowym matek wrzosówkowych w DFO Żelazna w latach 1981-1996 Fiszdon K., Niżnikowski R.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ...; 93-99
Przydatność kożuchowa skór z jagniąt rasy Wrzosówka na tle innych ras i odmian w kraju Szabla W.     1982 Owca rasy Wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica; 22-29
Ramowy wzorzec owcy rasy Wrzosówka Zalewska S.     1982 Owca rasy Wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica; 30-34
Ramowy wzorzec owcy rasy Wrzosówka i zasady wpisu do ksiąg hodowlanych Zalewska S.     1982 Owczarstwo, 4-5; 9-10
Rozwój okrywy włosowej jagniąt owcy rasy Wrzosówka Janik K.     1980 Rocz.Nauk. Zoot., Mon. i Rozpr., 18; 183-202
Siwienie okrywy włosowej jagniąt owcy wrzosówki Janik K., Szabla W.     1994 Zaszyty Naukowe PTZ nr 13, Chów i hodowla owiec; 309-310
Siwienie okrywy włosowej jagniąt owcy wrzosówki Janik K. Szabla W.     1994 Doniesienie na 59 Zjazd PTZ, Siedlce
Spokrewnienie i inbred w stadzie owiec rasy Wrzosówka w Doświadczalnej Fermie Owiec w Żelaznej Olech W., Świderek W.P., Siudek T.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ......; 166-170
Stadia siwienia okrywy włosowej owcy Wrzosówka Janik K., Gornig K., Patkowska-Sokoła B., Ćwikła A.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ....; 101-108
Stan aktualny oraz wybrane zagadnienia dotyczące użytkowania wrzosówek utrzymywanych w ramach programu hodowli zachowawczej. Niżnikowski R., Kieć W., Błahuta B., Rant W.     1997 Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec, Wyd. SGGW Warszawa; 48-61
Stan chowu i hodowli owcy rasy Wrzosówka Zalewska S., Folta A.     1982 Owczarstwo, 4-5; 8-9
Stan obecny krajowego pogłowia owiec ze szczególnym uwzględnieniem ras objętych programami hodowli zachowawczej oraz uznanych jako rezerwa genetyczna Niżnikowski R.     1996 Zeszyty naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ....; 21-29
Studia nad wrzosówką Czaja M.     1937 Wyd. PTZ, Warszawa; 119
The productivity of pelt sheep Wrzosówka under conditions preservation Krupiński J., Kieć W., Zalewska S., Janik K.     1980 Doniesienie wygłoszone na 31 Zjeździe EAAP w Monachium, Niemcy, 01-04.09.1980
Właściwości okrywy włosowej i skór owcy rasy Wrzosówka. Janik K., Zalwska S.     1982 Owca rasy Wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica; 8-21
Wpływ kolejnej laktacji i liczby karmionych jagniąt na wybrane cechy mleczności owiec rasy Wrzosówka w ciągu pierwszych 4 tygodni laktacji Nowak W.     1994 Zeszyty Naukowe PTZ nr 13, Chów i hodowla owiec; 195-201
Wpływ pory roku i umaszczenia na zawartość pigmentu oraz mikro- i makroelementów w okrywie owiec i kóz o różnym umaszczeniu Krośnicka-Bombała B.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ....; 117-132
Wpływ wieku owcy wrzosówki na jakość skór Janik K., Szabla W.     1994 Rocz. Nauk. Zoot., 21
Wpływ wybranych czynników na cechy mleczności maciorek rasy Wrzosówka karmiących jagnięta Nowak W., Niżnikowski R.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ....; 145-160
Wrzosówce grozi zagłada Szymski J.     1952 Przeg.Hod., 5; 39-40
Wrzosówka - A highly prolific Polish native sheep Kieć W., Rzepecki R., Krupiński J.     1995 World Sheep and Wool Congres, 31.07-01.08.1995, Malvern, Anglia
Wrzosówka - rare and valuable Polish heath sheep Janik K., Szabla W., Kieć W.     1994 Doniesienie na Międzynarodowym Sympozjum "Prace nad zachowaniem rzadkich ras zwierząt gospodarskich", Balice, 17-19.05.1994; 78-79
Wstępna charakterystyka skór niektórych ras owiec hodowanych w Polsce. Szabla W., Janik K., Krupiński J.     1987 RNZ, Monogr. i Rozpr. 25; 101-114
Wstępne porównanie wybranych cech okrywy i pomiarów ciała wrzosówek polskich z owcami tego samego typu na Białorusi Niżnikowski R., Sztych D., Radzik-Rant A., Kuźnicka E., Rant W., Plago D.     1998 Zeszyty Naukowe ZHOiK SGGW, 2/1998
Wstępne wyniki badań dotyczące zjawiska samoistnych immunizacji ciążowych u owiec rasy Wrzosówka Gruszczyńska J.     1996 Zeszyty Naukowe PTZ nr 23, Ginące rasy owiec ....; 163-165
Wstępne wyniki rozrodu owiec wrzosówek użytkowanych rozpłodowo w różnych okresach roku Niżnikowski R., Jankowski S., Rant W.     1995 Zeszyty Naukowe PTZ nr 19, Nowe kierunki doskonalenia ..: 123-127
Zasady pracy hodowlanej nad owcą wrzosówką Radomska M.J.     1982 Owca rasy Wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica; 37-40
Zasady wpisu do ksiąg hodowlanych Zalewska S.     1982 Owca rasy Wrzosówka, Wyd. wł. IZ-ZZD Czechnica; 35-36

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii