Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Cytogenetic study of embryos in geese of preservable stock. Jaszczak K., Rabsztyn A., Jaszczak J.     1996 Archivos de Zootecnia, vol. 45, Nr 170-71; 229-231
Nowa odmiana gęsi w wyniku krzyżowania krajowych grup użytkowych Bączkowska H., Freundlich A., Rychlicka J., Bieliński K.     1967 Acta Agr. Silv. Ser Zoot. VII,1; 3-18
Ocena wydajności i wartości rzeźnej gęsi zatorskich po odchowie brojlerów i tuczu owsem Szado J., Rabsztyn A., Kapkowska E.     1991 Zesz. Nauk. Przeg. Hod. nr 2, Roczn. XXXVI; 225-233
Odziedziczalność niektórych cech użytkowych oraz ich korelacje fenotypowe u gęsi zatorskich Rabsztyn A., Szado J., Kapkowska E.     1990 Przeg. Nauk. Lit. Zoot. 35 (Zesz. Specj.); 17-22
Określenie rytmu nieśności gęsi zatorskiej Szado J., Kapkowska E., Rabsztyn A.     1995 Rocz.Nauk.Zoot., T.22, z.2; 131-141
Regression in performance traits on inbreeding in closed population of the Zatorska geese. Rabsztyn A., Szado J., Kapkowska E.     1993 Proc 10th Inter. Symposium "Current Problems in Avian Genetics", Nitra, Suppl. 5
The calculation of the inbreeding in the Zatorska geese Rabsztyn A., Szado J.     1991 Proc. 9th Inter. Symposium: "Current Problems in Avian Genetics", Smolenice, Czechosłowacja; 86-91
The ovarian follicular structure in geese Kapkowska E., Wolska-Pelc D., Brzuski P., Szado J.     1995 Rocz.Nauk.Zoot., T.22, z.2; 143-151

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii