Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
A programme for preservation of poultry genes Cywa-Benko K., Wężyk S.     1992 Proc.of Intern.Conf. "Genetic Conservation of Domestic Livestock", T.2.; 238, Publ. Alderson&Bodo. C.A.B.International. UK.
A programme of preservation of poultry genes in Poland. Cywa-Benko K., Wężyk S.     1991 Budapeszt, Materiały Konferencji nt. Genetic Conservation of Domestic Livestock, vol.2; 236-238
Arka Noego ciągle aktualna! Cywa-Benko K., Wężyk S.     1994 Zwierzęta Gospodarskie nr 8; 28-29
Badania nad podobieństwem genetycznym w stadzie zamkniętym kur Zielononóżek w POHZ Jodłownik Wężyk S., Różycka B.     1969 Roczniki Nauk Rolniczych, T.91-B3; 417-423
Badania nad zachowaniem kur rasy Zielononóżka kuropatwiana. Wężyk S., Loedl J.     1978 Prace Bad.Zakł.Hod.Drobiu, T.7; 131-139
Badania nad zachowaniem rezerwy genetycznej różnych ras kur nieśnych w PGO "Szczytno" Kasznica E., Cywa-Benko K., Wężyk S., Furmaniak J.     1987 RNR, Seria B, T.104, z.2; 105-123
Biologiczna wartość jaj wylęgowych kur rodów rezerwy genetycznej Zgłobica A., Cywa-Benko K., Wężyk S.     1995 RNZ, T.22, z.1; 83-92
Changes in heritability coefficient of productive traits in a preservation flock of hens Wężyk S., Loedl J.     1980 Nitra, 10th days of farm animal genetics; 40-46
Changes of productivity and genetics traits in closed and limited populations of hens Cywa-Benko K., Wężyk S.     1985 6th Intern.Symp. on Avian Genetics, Smolenice; 15-23
Detekcja genów z dużymi efektami u kur z populacji zachowawczych i rezerwy genetycznej Szwaczkowski T., Cywa-Benko K.     1998 Biul.Inform. IZ (w druku)
Dywagacje nad metodami ochrony rzadkich populacji zwierząt gospodarskich przed zagładą Goszczyński J., Wężyk S., Janiszewska L.     1994 Przegląd Hodowlany nr 10; 28-30
Efektywne wykorzystanie ras rodzimych w pracy hodowlanej nad drobiem Wężyk S.     1977 Przegl.Nauk.Lit.Zoot. r.XXIII, 2/92; 16-24
Egg quality in closed hen strains in Poland Zgłobica A., Wężyk S., Cywa-Benko K.     1993 11th European Symposium on the Quality of Poultry Meat, Tours, France, 4-8 Octobre; 479-488
Jakość i wartość biologiczna jaj kur stad zachowawczych utrzymywanych w różnych systemach Chołocińska A., Cywa-Benko K.     1996 Zeszyty Naukowe Nr 24, PTZ, Warszawa; 240
Kształtowanie się równowagi genetycznej i produkcyjności w rezerwowych i zachowawczych populacjach kur nieśnych Cywa-Benko K.     1989 Praca doktorska
Masa jaj wylęgowych i piskląt jako wskażniki późniejszej wydajności nieśnej kur pochodzących z rodów rezerwy genetycznej Zgłobica A., Cywa-Benko K., Wężyk S.     1996 RNZ IZ, t. 23, z.2; 67-76
Methods of hen gene pool preservation in Poland Cywa-Benko K., Wężyk S., Kasznica E.     1986 7 European Poultry Conf., Paris; 233-237
Methods of preservation and utilisation of the native chicken breeds in Poland Wężyk S.     1988 Proc.XVIII World's Poultry Conf., Nagoya; 106-111
Methods of preservation the poultry breeds in Poland Wężyk S., Kasznica E.     1982 Proc.of Intern.Conf.on Gene Resources, Debrecen, Hungary
Metody zachowania rezerw genetycznych drobiu Wężyk S.     1984 Biul.Inf. IZ, R.XII, 4-5; 79-98
Możliwości wykorzystania kur nieśnych stad zachowawczych w krajowej hodowli drobiu Cywa-Benko K., Krawczyk J.     1996 Informator Drobiarski, nr 11; 5-7
Możliwości wykorzystania kur nieśnych stad zachowawczych w krajowej hodowli drobiu Cywa-Benko K., Krawczyk J., Wężyk S.     1997 Poznań, Polskie Drobiarstwo, nr 11; 35-36
Możliwości wykorzystania rodzimych ras kur nieśnych w ekologicznej produkcji drobiarskiej Cywa-Benko K.     1996 Mat. na seminarium "Proekologiczna i energooszczędna technologia chowu drobiu", Balice, 19-20 listopad; 76-82
Ochrona przed zagładą rodzimych ras drobiu w krajach Wschodniej Europy (ref.) Wyk S., Cywa-Benko K., Romanov M.N.     1994 Mat.Międz.Symp. "Prace nad zachowaniem rzadkich ras zwierząt gospodarskich", Balice, 17-19 maja; 25-26
Perspektywy zastosowania metod biotechnicznych w zachowaniu rodzimych ras drobiu Wężyk S., Gorzowska A., Mindur Cz.     1983 Przegląd Hodowlany nr 7; 52-54
Poland's programme to preserve traditional poultry breeds Gilliat A., Cywa-Benko K.     1994 Fancy Fowl, vol. 14, No 2, November; 5
Poultry genetic in the countries of Eastern Europe - history and current state Romanov M.N., Wężyk S., Cywa-Benko K., Sakhatsky N.I.     1996 Poultry and Avian Biology Reviews, 7 (1); 1-29
Protection against the extermination of the native breeds of poultry in the countries of eastern Europe Wężyk S., Cywa-Benko K., Romanov M.     1993 Referat plenarny na 10th International Symposium on Current Problems in Avian Genetics, Nitra, Slowakia, June 7-10; 6
Protection against the extinction of the native breeds of poultry in Eastern European countries Wężyk S., Cywa-Benko K., Romanov N.M.     1996 Mat. Proc. Int. Sympozjum on Conservation measures for rare farm animal breeds, Wyd. Wł. IZ, Balice; 89-101
Rodzime rasy nie mogą zaginąć! Wężyk S., Cywa-Benko K.     1992 Przegląd Hodowlany, r.LX nr. 5; 28-29
Różnice w produkcyjności i wielkości wskaźników selekcyjnych między zachowawczym a hodowlanym rodem kur nieśnych o tym samym pochodzeniu Cywa-Benko K., Wężyk S., Krawczyk J.     1991 LVI Zjazd PTZ, Zeszyty Naukowe PTZ, nr 2; 80-88
Sochranienie geneticeskich fondow Ankier A., Wężyk S., Dochi J.     1982 Aktualnyje voprosy prikładnoj genetiki w zivitnovodstwie, Kołos; 59-70
Sposoby ochrony ginących ras drobiu jako elementu środowiska Wężyk S., Gorzowska A., Mindur Cz.     1983 Mat. Zjazdu Nauk.PTG, Łódź
Standardy rasowe ginących ras kur Chołocińska A., Herbut E., Cywa-Benko K., Wężyk S.     1994 Wyniki oceny użytkowości drobiu, IZ, z.23;116-126
Standardy rasowe rodzimych ras kur nieśnych Cywa-Benko K.     1995 Materiały szkoleniowe, Rossocha, 21 listopad; 24-36
Teoretyczne i praktyczne aspekty zachowania zasobów genetycznych w hodowli drobiu Wężyk S.     1975 Wyniki Prac Bad. ZHD za rok 1972/73, nr 377; 7-15
Użytkowość i wartość hodowlana rezerwowych i zachowawczych stad kur nieśnych. Wyniki oceny użytkowości drobiu. Cywa-Benko K., Wężyk S., Krawczyk J.     1991 W.Wł.IZ, z.21; 81-122
Wpływ genotypu kur na poziom cholesterolu w żółtku jaj Zgłobica A., Cywa-Benko K.     1995 Mat. na Konferencję z okazji 45-lecia IZ, Balice, 16-18.VI
Wpływ różnych systemów utrzymania stad zachowawczych na jakość jaj i ich wylęgowość Chołocińska A., Cywa-Benko K.     1996 Rocz.Nauk.Zoot. T.23, z.3; 281-292
Wykorzystanie rodzimych ras kur nieśnych w produkcji jaj i mięsa drobiowego Cywa-Benko K., Połtowicz K., Krawczyk J.     1997 Mat. Sem. nt. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji drobiarskiej, Wyd. wł. IZ, Rossocha, 26 listopad; 13-30
Wykorzystanie rodzimych ras kur nieśnych w proekologicznej produkcji jaj i mięsa drobiowego Cywa-Benko K., Krawczyk J.     1997 Mat. Seminarium "Adaptacja polskiego drobiarstwa do wymogów UE", Wyd. wł. IZ, Kraków, 18-19.XI; 66-73
Wykrywanie genów z dużymi efektami u kur z populacji zachowawczych i rezerwy genetycznej Szwaczkowski T., Cywa-Benko K.     1993 Biul.Infor. IZ, R.XXXI, 1-2; 15-20
Wyniki pracy selekcyjnej prowadzonej w ciągu szeregu pokoleń w zamkniętym stadzie kur Wężyk S.     1970 Wyd.Wł. IZ, nr 248
Wyniki produkcyjne stad zachowawczych i rezerwy genetycznej Kaczmarek M., Cywa-Benko K., Krawczyk J.     1994 Wyniki oceny użytkowości drobiu, z.23; 103-115

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii