Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Porównanie dwu metod określania względnego poziomu frakcji białkowych surowicy krwi kogutów rasy Zielononóżka Kuropatwiana Wójcik A.     1998 Przegląd Hodowlany, Zeszyty Naukowe nr 36
Porównanie efektów dwóch sposobów selekcji kogutów rasy Zielononóżka Kuropatwiana Wójcik A.     1996 Aktualne Problemy Genetyki Stosowanej, Sympozjum Naukowe, Wydawnictwo AR Lublin

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii