Zasoby dla wybranej kategorii

Publikacje

Publikacje
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji Rok publikacji Źródło
Cechy mięsne kaczek ogólnoużytkowych o różnym pochodzeniu Książkiewicz J.     1986 Prz.Nauk.Lit.Zoot. z.3-4/121-122/; 90-97
Cechy reprodukcyjne kaczek z sześciu grup zachowawczych Książkiewicz J.     1996 Rocz.Nauk.Zoot. 23(4); 63-73
Characteristics of meatness traits in six generations of duck in conservative groups Książkiewicz J.     1997 J.Anim.Feed Sci. 1(6); 101-108
Charakterystyka cech mięsnych kaczek z grup zachowawczych Książkiewicz J.     1984 Rocz.Nauk.Zoot. 11(2); 49-61
Charakterystyka cech reprodukcyjnych kaczek z grup zachowawczych Książkiewicz J., Mazanowski A.     1984 Zesz.Nauk.Drobiarstwa COBRD w Poznaniu z.I;17-27
Charakterystyka zależności między masą i wymiarami ciała a składem tkankowym tuszek kaczek Mini, Orpingtonów i z różnym udziałem kaczek Khaki Cambell Książkiewicz J., Kontecka H.     1993 Roczniki AR w Poznaniu CCXLVI; 45-56
Ocena użytkowości małej kaczki mięsnej Książkiewicz J.     1982 Wyniki Badań Nauk. COBRD w Poznaniu; 45-56
Średnie wartości, zmienność i powtarzalność cech mięsnych z sześciu pokoleń różnych grup zachowaczych kaczek Książkiewicz J.     1997 Rocz.Nauk.Zoot. 24(1); 45-57
Time trends in meatness traits in duck of conservative groups. Książkiewicz J., Kiełczewski K.     1999 Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis
Time trends of reproductive traits in the conservative grups of Pekin type ducks over eight generations Książkiewicz J., Kiełczewski K.     1999 Rocz.Nauk.Zoot.
Wpływ pochodzenia i dwóch lat użytkowania na wartość wybranych cech użytkowych kaczek z czterech grup zachowawczych Książkiewicz J.     1996 Pr.Mat.Zoot. 49; 109-118
Wpływ pochodzenia kaczek z dwunastu grup zachowawczych na wartość niektórych cech fizycznych jaj Książkiewicz J., Bednarczyk M.     1996 Pr.Mat.Zoot. 49; 101-108
Zależności między masą i wymiarami ciała a niektórymi składnikami tuszek u kaczek w typie Pekina z grup zachowaczych Książkiewicz J., Kontecka H.     1993 Roczniki AR w Poznaniu CCXLVI; 31-43

Linki

Linki
Tytuł Autor Opis Data ostatniej wersji
Brak linków dla tej kategorii