European Farm Animal Biodiversity Information System
   
Lista ras dla gatunku: karpie
karpie
Polska
  Gołyski
  Knyszyński
  Litewski
  Starzawski
  Ukraiński
  Zatorski