European Farm Animal Biodiversity Information System
   
Lista ras dla gatunku: jeleń