European Farm Animal Biodiversity Information System
   
Wzór ankiety dla danych o populacji
Gatunek: