European Farm Animal Biodiversity Information System
   
Hucuł/konie/Polska  

Nazwa populacji

Nazwa podstawowa Hucuł
Język nazwy podstawowej pol.
Nazwa międzynarodowa Hutsul

Nazwy lokalne

Nazwa lokalna Język nazwy lokalnej
Hucul Horse eng.
Hutsul eng.
Konie Huculskie pol.

Historia

Prowadzenie ksiąg hodowlanych Tak
Rok otwarcia księgi hodowlanej 1924
Status udomowienia udomowione
Typ pochodzenia rodzima

Pochodzenie

Stara rodzima rasa konia jucznego wytworzona w Karpatach. Prowadzony import - od 1950 r z rejonu Karpat Wschodnich (dawna Czechosłowacja, Rumunia). Obecnie występuje głównie w regionach górskich (Bieszczadzki Park Narodowy).

Kierunki użytkowania

Kierunki użytkowania
1 wierzchowe (sport)

Feneotyp

samce samice
Wysokość w kłębie (średnio,cm) 137 135
Masa ciała (średnio, kg) 420 370

Umaszczenie

Barwa skóry

głównie gniade, kasztanowate, buane i srokate

Informacje dotyczące użytkowości

samce samice
min średnio max min średnio max
Masa ciała po urodzeniu 44 39
Średni dzienny przyrost
samce samice mierzony w okresie
średnio max średnio max od do

Dodatkowe informacje dotyczące użytkowości

Płodność - 77%; liczba źrebiąt urodzonych od 100 matek - 67 sztuk; liczba źrebiąt odchowanych od 100 matek - 57 sztuk

Informacje dotyczące użytkowości rozpłodowej

Dodatkowe informacje:

Cechy specyficzne

Przystosowanie do specyficznych warunkow środowiskowych

Zwierzęta przystosowane do chowu w warunkach górskich.

Inne specyficzne cechy

Mocne, łagodne zwierzęta o niskich wymaganiach żywieniowych, dużej inteligencji oraz bardzo zrównoważonym temperamencie - konie idealne do rekreacji; jedna z najlepszych ras do hipoterapii.

Dane populacyjne

Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
% samic krytych w czystości rasy: 
Program ochrony:
1983
62
nieznana
wzrostowa
wzrostowa
12
50
25
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Program ochrony:
1992
220
nieznana
wzrostowa
wzrostowa
50
170
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Trend w liczebności populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
% samic krytych w czystości rasy: 
Liczba stad ogółem:
Stosowanie inseminacji: 
Program ochrony:
1994
538
średnia
wzrostowa
64
182
182
95
6
Nie
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Trend w liczebności populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
% samic krytych w czystości rasy: 
Liczba stad ogółem:
Stosowanie inseminacji: 
Liczba samców używanych do inseminacji:
Program ochrony:
1996
540
średnia
wzrostowa
90
233
233
95
6
Tak
2
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Trend w liczebności populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
% samic krytych w czystości rasy: 
Liczba stad ogółem:
Stosowanie inseminacji: 
Program ochrony:
1997
530
średnia
stabilna
59
253
253
95
6
Nie
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Trend w liczebności populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Program ochrony:
2000
492
nieznana
wzrostowa
90
402
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Sposób szacowania danych:
Wiarygodność danych:
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
Program ochrony:
Krajowy status zagrożenia:
2008
3400
inwentaryzacja rasy
wysoka
wzrostowa
stabilna
188
1015
1015
Tak
zagrożona, ochrona zasobów
Rok
Liczebność populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
Program ochrony:
2010
>2197
180
1363
1363
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
Program ochrony:
2011
>2280
186
1416
1416
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Trend w liczebności populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
Program ochrony:
Krajowy status zagrożenia:
2012
>2226
wysoka
stabilna
177
1446
1446
Tak
zagrożona, ochrona zasobów
Rok
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Program ochrony:
<2300
2014
wzrostowa
wzrostowa
176
1495
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Sposób szacowania danych:
Wiarygodność danych:
Trend w liczebności populacji:
Trend w liczebności stad:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
% samic krytych w czystości rasy: 
% samców używanych do kojarzeń w czystości rasy:
Liczba stad ogółem:
Średnia wielkość stada:
Stosowanie inseminacji: 
Liczba samów w rozrodzie naturalnym:
Program ochrony:
Krajowy status zagrożenia:
2016
>2400
inwentaryzacja rasy
wysoka
wzrostowa
wzrostowa
wzrostowa
186
1610
1610
99
99
270
8
Nie
270
Tak
zagrożona, ochrona zasobów

Programy ochrony in-situ

Rok: 1998
Opis programu: stada zachowawcze
Realizatorzy programu: Polski Związek Hodowców Koni
Liczba stad objętych programem: 3
Lokalizacja stad objętych programem:
Źródło dofinansowania: dotacja do stad zachowawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra RiG ws. wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1998 r

Eksport materiału hodowlanego

Rok: 1996
Importer (kraj, instytucja):
Pochodzenie materiału hodowlanego: stada hodowlane
Przeznaczenie:
Opis stawki (grupa, liczba): 7 sztuk
Rok: 1997
Importer (kraj, instytucja):
Pochodzenie materiału hodowlanego: stada hodowlane
Przeznaczenie:
Opis stawki (grupa, liczba): 7 sztuk

Organisation monitoring breed