European Farm Animal Biodiversity Information System
   
Polska owca nizinna/owce/Polska  

Nazwa populacji

Nazwa podstawowa Polska owca nizinna
Język nazwy podstawowej pol.
Nazwa międzynarodowa Polish Lowland

Nazwy lokalne

Nazwa lokalna Język nazwy lokalnej
Polish Lowland eng.

Historia

Prowadzenie ksiąg hodowlanych Tak
Status udomowienia udomowione
Typ pochodzenia wytworzona

Pochodzenie

W strukturze rasowej owiec w Polsce liczną grupę stanowią owce nizinne, powstałe one na bazie merynosów polskich, krzyżowanych z długowełnistymi rasami angielskimi (kent, lincoln, leicester).

Kierunki użytkowania

Kierunki użytkowania
1 mięsne
2 wełniste

Komentarz do kierunków użytkowania

Użytkowość wełnista - okrywa wełnista zamknięta. Wełna jednolita o zwartej słupkowej budowie runa.

Feneotyp

samce samice
Masa ciała (średnio, kg) 102.5 67.5

Inne specyficzne cechy

Owca średniej wielkości. Sylwetka głęboka, osadzona na dość krótkich nogach, głowa szeroka, bezroga. Dobre umięśnienie partii lędźwiowo-grzbietowej.

Umaszczenie

Umaszczenie podstawowe

Białe

Informacje na temat rogów

Informacje dotyczące użytkowości

samce samice
min średnio max min średnio max
Wiek pierwszego porodu 11
Średni dzienny przyrost
samce samice mierzony w okresie
średnio max średnio max od do

Dodatkowe informacje dotyczące użytkowości

Informacje dotyczące użytkowości rozpłodowej

min średnio max
Wielkość miotu 1.6

Informacje dotyczące użytkowości mlecznej

min średnio max

Dodatkowe informacje:

Cechy specyficzne

Dane populacyjne

Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Trend w liczebności populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
% samic krytych w czystości rasy: 
Liczba stad ogółem:
Stosowanie inseminacji: 
Program ochrony:
1993
230000
nieznana
spadkowa
6100
180000
52231
70
1019
Nie
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
2008
6572
spadkowa
spadkowa
251
6321
76
Nie
Rok
Liczebność populacji:
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
2009
5589
spadkowa
spadkowa
255
5334
74
Nie
Rok
Liczebność populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
2010
5013
109
4904
70
Nie
Rok
Liczebność populacji:
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
2011
4082
spadkowa
spadkowa
102
3980
66
Nie
Rok
Liczebność populacji:
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba stad ogółem:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
2012
3398
stabilna
stabilna
91
3307
55
60
Nie
Rok
Liczebność populacji:
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba stad ogółem:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
2013
3270
stabilna
stabilna
76
3194
45
71
Nie
Rok
Liczebność populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
2014
2976
70
2906
2906
68
Nie
Rok
Liczebność populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
2015
2768
55
2713
2713
71
Nie
Rok
Liczebność populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
Program ochrony:
2016
2405
86
2319
2319
Nie

Organisation monitoring breed