European Farm Animal Biodiversity Information System
   
Kłusak/konie/Polska  

Nazwa populacji

Nazwa podstawowa Kłusak
Język nazwy podstawowej pol.
Nazwa międzynarodowa Polish Trotter

Historia

Prowadzenie ksiąg hodowlanych Tak
Status udomowienia udomowione

Feneotyp

samce samice

Umaszczenie

Informacje dotyczące użytkowości

samce samice
min średnio max min średnio max
Średni dzienny przyrost
samce samice mierzony w okresie
średnio max średnio max od do

Informacje dotyczące użytkowości rozpłodowej

Informacje dotyczące użytkowości mlecznej

min średnio max

Dodatkowe informacje:

Komentarz

Szacuje się, że na terenie Polski może znajdować się ok. 500 szt. koni rasy kłusak, które nie są ujęte w ewidencji, są to konie, które zostały zaimportowane przed uznaniem PKSK i były ewidencjonowane jako konie szlachetnej półkrwi oraz kłusaki sprowadzone do Polski w celu innego użytkowania niż wyścigowe.

Cechy specyficzne

Dane populacyjne

Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
Stosowanie inseminacji: 
2010
575 - 675
wysoka
17
101
101
Tak

Organisation monitoring breed