European Farm Animal Biodiversity Information System
   
Traken/konie/Polska  

Nazwa populacji

Nazwa podstawowa Traken
Język nazwy podstawowej pol.
Nazwa międzynarodowa Polish Trakehner

Komentarz do nazwy podstawowej

Nazwa pochodzi od staniny w której rasa powstała.

Historia

Prowadzenie ksiąg hodowlanych Tak
Status udomowienia udomowione

Pochodzenie

Rasa wytworzona na terenie Prus w XVII wieku dla potrzeb wojska pruskiego. Historia utworzenia rasy trakeńskiej związana jest ze Stadniną Królewską w Trakenach, założoną przez Fryderyka Wilhelma I w 1732 roku na terenie Prus Wschodnich nieopodal Gąbina (obecnie w Obwodzie Kaliningradzkim). W 1789 roku stadnina została upaństwowiona. W początkowym okresie istnienia używano ogierów różnorodnych ras, wśród których przeważały ogiery z krwią orientalną. Na początku XIX w. w szerszym stopniu zaczęto używać reproduktorów pełnej krwi angielskiej, ale równolegle wykorzystywano ogiery czystej krwi arabskiej.

Główne rejony występowania

Polnocno-wschodnia Polska, głownie tereny Mazur.

Kierunki użytkowania

Kierunki użytkowania
1 sportowe

Feneotyp

samce samice
Wysokość w kłębie (średnio,cm) 160 156

Inne specyficzne cechy

Koń dobrze zbudowany winien być rosły, kalibrowy i kościsty przy suchej tkance, o długich liniach i dźwigniach kończyn, wydajnych chodach. Głowa średniej wielkości z szeroko rozstawionymi ganaszami, szyja długa, dobrze umięśniona, osadzona pod kątem 450 w stosunku do tułowia, pojemna klatka piersiowa - głęboka i dobrze ożebrowana, grzbiet mocny o długim, szerokim i wydatnym kłębie, krótkiej i dobrze umięśnionej partii lędźwiowej, długi, szeroki, lekko skośny i dobrze umięśniony zad, prawidłowe, dobrze spionowane kończyny o mocnych, proporcjonalnych stawach, długa ukośnie ustawiona łopatka, dobrze umięśnione strome ramię, długie, grube, dobrze umięśnione przedramię, stosunkowo krótkie nadpęcie, prawidłowo skątowane pęciny, duże, o prawidłowym kształcie kopyta z szerokimi piętkami i z dobrze rozwiniętą strzałką.

Umaszczenie

Informacje dotyczące użytkowości

samce samice
min średnio max min średnio max
Średni dzienny przyrost
samce samice mierzony w okresie
średnio max średnio max od do

Informacje dotyczące użytkowości rozpłodowej

Informacje dotyczące użytkowości mlecznej

min średnio max

Dodatkowe informacje:

Cechy specyficzne

Dane populacyjne

Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
Stosowanie inseminacji: 
2010
1750 - 1850
wysoka
25
69
502
Tak

Organisation monitoring breed