European Farm Animal Biodiversity Information System
   
Pomorska/owce/Polska  

Nazwa populacji

Nazwa podstawowa Pomorska
Język nazwy podstawowej pol.
Nazwa międzynarodowa Pomorska

Zdjęcia

Owca pomorska
Owca pomorska
Rok: 2012
Płeć: unknown
Autor: J.Sikora
Lokalizacja:

Historia

Prowadzenie ksiąg hodowlanych Tak
Status udomowienia udomowione
Typ pochodzenia rodzima

Pochodzenie

Owce pomorskie powstały na bazie prymitywnych owiec rejonu kaszubskiego (XVII w.), zwanych fagasami (owcami żuławskimi) z wykorzystaniem tryków fryzyjskich i holsztyńskich (lata 30.XX w.), a po wojnie tryków teksel. Tak powstał typ kaszubski. W okolicach Słupska i Koszalina po II wojnie światowej na bazie miejscowych owiec długowełnistych wytworzono typ koszaliński. Do ich doskonalenia używano tryków w typie kaszubskim, potem teksel, leine i kent.

Główne rejony występowania

W 2011 roku głownie województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskiei inne

Kierunki użytkowania

Kierunki użytkowania
1 mięsne
2 wełniste

Komentarz do kierunków użytkowania

Wełna jednolita, gruba, wydajność wełny 5-8 kg; pole obrostu wełną nie obejmuje głowy i nóg.

Feneotyp

samce samice
Wysokość w kłębie (średnio,cm) 72 67
Masa ciała (średnio, kg) 100 70

Umaszczenie

Umaszczenie podstawowe

Białe.

Informacje na temat rogów

Informacje dotyczące użytkowości

samce samice
min średnio max min średnio max
Średni dzienny przyrost
samce samice mierzony w okresie
średnio max średnio max od do

Informacje dotyczące użytkowości rozpłodowej

min średnio max
Wielkość miotu 1.4

Informacje dotyczące użytkowości mlecznej

min średnio max

Dodatkowe informacje:

Cechy specyficzne

Przystosowanie do specyficznych warunkow środowiskowych

Owca doskonale przystosowana do lokalnych, surowych warunków środowiskowych, w których została wytworzona. Bardzo dobrze znosi wszelkie niepogody i niskie temperatury Przy ogólnie niskich wymaganiach paszowych wyjątkowo dobrze wykorzystuje różnego rodzaju pastwiska, nawet te o najgorszym poroście. Cechuje ją wysoka odporność na choroby, a szczególnie na schorzenia racic – praktycznie nie choruje na kulawkę. Owca mało płochliwa i łagodna, prowadzona systemem tradycyjnym, z jak największym wykorzystaniem pastwisk, produkuje wyjątkowo smaczne mięso wysokiej jakości.

Dane populacyjne

Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
% samic krytych w czystości rasy: 
Program ochrony:
1986
250000
nieznana
spadkowa
spadkowa
250000
30500
100
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Trend w liczebności populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
% samic krytych w czystości rasy: 
Liczba stad ogółem:
Stosowanie inseminacji: 
Program ochrony:
1993
36000
nieznana
spadkowa
560
20000
6715
60
154
Nie
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
% samic krytych w czystości rasy: 
Program ochrony:
1994
20150
nieznana
spadkowa
spadkowa
20150
8865
50
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Sposób szacowania danych:
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
Krajowy status zagrożenia:
2007
8396
inwentaryzacja rasy
spadkowa
spadkowa
263
8133
53
Tak
zagrożona, ochrona zasobów
Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
Krajowy status zagrożenia:
2008
7389
wysoka
320
7069
64
Tak
zagrożona, ochrona zasobów
Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
Krajowy status zagrożenia:
2009
8100
wysoka
261
7839
63
Tak
zagrożona, ochrona zasobów
Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
Krajowy status zagrożenia:
2010
7887
wysoka
251
7636
65
Tak
zagrożona, ochrona zasobów
Rok
Liczebność populacji:
Wiarygodność danych:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
Krajowy status zagrożenia:
2011
8153
wysoka
264
7889
69
Tak
zagrożona, ochrona zasobów
Rok
Liczebność populacji:
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba stad ogółem:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
2012
8743
wzrostowa
wzrostowa
277
8466
116
73
Tak
Rok
Liczebność populacji:
Trend w liczebności populacji:
Tendencja liczebności samic: 
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba stad ogółem:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
Krajowy status zagrożenia:
2013
8934
wzrostowa
wzrostowa
290
8644
113
76
Tak
zagrożona, ochrona zasobów
Rok
Liczebność populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
Krajowy status zagrożenia:
2014
9238
314
8969
81
Tak
zagrożona, ochrona zasobów
Rok
Liczebność populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
Średnia wielkość stada:
Program ochrony:
Krajowy status zagrożenia:
2015
9038
291
8747
8747
81
Tak
zagrożona, ochrona zasobów
Rok
Liczebność populacji:
Liczba samców rozpłodowych:
Liczba samic hodowlanych:
Liczba samic wpisanych do ksiąg:
Program ochrony:
2016
8985
403
8582
8582
Tak

Organisation monitoring breed